Witaminy dla dziecka po antybiotykoterapii

Treść została zweryfikowana przez specjalistę: Katarzyna Bal-Gierańczyk, lekarz pediatra

Antybiotykoterapia jest zarezerwowana do leczenia chorób bakteryjnych1. Zatem w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby o podłożu bakteryjnym lekarz może zdecydować o konieczności wdrożenia antybiotykoterapii. Antybiotyki wpływają na naturalną mikroflorę w przewodzie pokarmowym, zatem ich przyjmowanie nie jest obojętne dla organizmu. Po zakończonej antybiotykoterapii i chorobie organizm dziecka nie jest w pełni sił2 i może potrzebować dodatkowego wsparcia w postaci witamin. Jakie witaminy podawać dziecku po zakończonej antybiotykoterapii? Podpowiadamy!

Jak antybiotykoterapia wpływa na odporność?

Antybiotyki oprócz korzystnych efektów leczniczych, mogą wywoływać w organizmie dziecka także działania niepożądane2.
Bardzo ważna jest świadomość na temat tego, jak działają antybiotyki. Antybiotyki działają w jelicie nie tylko na bakterie patologiczne, ale też probiotyczne. Prawdopodobnie przez to przyczyniają się do naruszenia naturalnych barier ochronnych organizmu przed zakażeniami. Organizm dziecka, który jest osłabiony przez przyjmowanie antybiotyku, staje się bardziej podatny na zachorowanie2.

Lekarz powinien przekazać rodzicom dokładne zalecenia dotyczące podawania dziecku antybiotyku. Niewłaściwe stosowanie antybiotyku, jak również jego nadużywanie, prowadzi do rozwoju oporności bakterii. W konsekwencji powstają drobnoustroje wysoce oporne na antybiotyki. Z kolei wzrost oporności bakterii na antybiotyki sprawia, że wybrane leki przestają być skuteczne. Z tego powodu przy kolejnym zachorowaniu konieczne okazuje się sięgnięcie po kolejne leki z tej grupy, o coraz szerszym spektrum działania2.

Rola probiotyku przy antybiotyku

Organizm przy antybiotykoterapii może wymagać dodatkowego wsparcia. Korzystny wpływ na zdrowie w trakcie przyjmowania antybiotyku i walki z chorobą mogą mieć probiotyki. Są to żywe drobnoustroje, znane również jako żywność czynnościowa. Warto w tym miejscu przywołać definicję probiotyków stworzoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Według WHO probiotyki to „żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza”3.

By uzyskać korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym dziecka, podaje się mu doustnie starannie wyselekcjonowane kultury bakterii albo drożdże, najczęściej są to bakterie kwasu mlekowego ze szczepu Lactobacillus. Probiotyki działają na organizm poprzez immunomodulację oraz uzupełnianieprawidłowej flory fizjologicznej3.

Każdy probiotyk musi mieć udokumentowane działanie prozdrowotne. Szczepy drobnoustrojów mogą zostać uznane za probiotyk, jeśli łatwo kolonizują przewód pokarmowy, wykazują zdolność podłączania się do komórek nabłonka jelit oraz nie wytwarzają toksycznych produktów metabolizmu szkodliwych dla organizmu człowieka. Wśród korzyści z działania biologicznego probiotyków na organizm wymienia się m.in. leczenie biegunek towarzyszących antybiotykoterapii, wspomaganie układu odpornościowego, leczenie stanów zapalnych przewodu pokarmowego oraz zwalczanie bakterii opornych na antybiotyki3.

Jak odbudować odporność dziecka po antybiotyku?

Podawanie dziecku probiotyku to tylko jeden ze sposobów na odbudowanie odporności po antybiotykoterapii. Kolejnym jest podaż odpowiednich ilości witamin.

Witaminy to substancje organiczne, które biorą udział w podstawowych czynnościach organizmu, pełniąc funkcję regulacyjną. Dlatego są niezbędne do życia oraz do prawidłowego funkcjonowania organizmu dziecka. Choć powinno się dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych mu witamin, dla układu immunologicznego szczególnie ważne są witaminy: A, C, E i D, które oprócz swoich podstawowych funkcji, wykazują również wpływ na układ odporności4.

Podstawowym źródłem witamin powinna być zdrowa, zróżnicowana i odpowiednio zbilansowana dieta, bogata składniki naturalnego pochodzenia jak warzywa i owoce.

Rola witamin w odbudowie odporności

Na układ immunologiczny znacząco wpływa m.in. witamina A. Jej niedobór powoduje zaburzenia funkcji układu odpornościowego, przez co przyczynia się do zwiększenia zachorowalności na choroby zakaźne. Bardzo ważną rolę w układzie immunologicznym odgrywa także witamina D, która wpływa zarówno na odpowiedź nieswoistą, jak i swoistą. Dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego duże znaczenie ma też witamina C, która w czasie chorób jest szybko zużywana4.

W okresie rekonwalescencji, zwłaszcza po leczeniu antybiotykami, ale także w stanach zwiększonego zapotrzebowania, przy niedostatecznej podaży witamin w pożywieniu czy przy obniżonej ogólnej odporności na choroby infekcyjne stosować można Juvit Multi krople, który zapobiega i leczy niedobory witamin u dzieci i niemowląt. Zestaw witamin dla dzieci Juvit Multi zapewnia proste dawkowanie.Podaje się go wygodnie przy pomocy kroplomierza, który umożliwia precyzyjne odmierzanie odpowiedniej dawki5.

Dla dzieci, u których wystąpił stan niedoboru witaminy C, przeznaczony jest produkt leczniczy Juvit C – witamina C krople. Juvit C można stosować również w profilaktyce chorób wywołanych niedoborem witaminy C6. Z kolei w profilaktyce niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru (np. krzywicy), a także w leczeniu niedoboru witaminy D oraz krzywicy może być stosowany produkt leczniczy Juvit Kids D3 – witamina D3 krople7. Oba produkty występują w postaci płynu, dzięki czemu są łatwe w stosowaniu nawet dla najmłodszych dzieci

Należy pamiętać, że witaminy dla dzieci powinny być podawane po wcześniejszej konsultacji z lekarzem

Bibliografia:
1. Łoś-Rycharska E., Czerwionka-Szaflarska M., Antybiotykoterapia w Polsce – zwyczaje preskrypcyjne a rekomendacje, Pediatria Polska (2016), 1–6.
2. Szczukocka-Zych A., Bozio M., Feleszko W., Immunostymulacja jako metoda ograniczenia niepotrzebnej antybiotykoterapii, Pediatr Med Rodz 2015, 11 (4), p. 365–373.
3. Drózd M., Straszak D., Widelska G. i in., Probiotyki – właściwości lecznicze, zastosowanie i znaczenie w medycynie, Nauki medyczne i nauki o zdrowiu Część II, Poznań, 2019, 68-76.
4. Kościej A., Skotnicka-Graca U., Ozga I., Rola wybranych czynników żywieniowych w kształtowaniu odporności dzieci, Probl Hig Epidemiol 2017, 98(2): 110-117.
5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Juvit Multi
6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Juvit Kids D3
7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Juvit C

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Juvit C – Skrócona informacja o leku
Juvit Kids D3 – Skrócona informacja o leku
Juvit Multi – Skrócona informacja o leku