Wystarczająco dobry opiekun, bezpieczny dorosły, wspierający rodzic to często pojawiające się hasła, kiedy mówimy o wychowaniu. Zapewnienie dziecku opieki i możliwości rozwoju to jedno ale jakie postawy rodzicielskie wpłyną na autentyczną więź rodzic-dziecko w wieku szkolnym?

Rozumienie emocji i reakcji dziecka oraz własnych

Więź dziecka z rodzicem wpływa na przeżywanie relacji w życiu dorosłym. Zaangażowane rodzicielstwo to także dbanie o siebie i własną emocjonalność. Ważne jest, by dorosły potrafił oddzielić swoje emocje i znaleźć dla nich bezpieczne ujście i był w stanie przyjąć reakcje dziecka. Kiedy dziecko otrzyma jedynkę ma prawo do złości, smutku, płaczu. Opiekun ma zadanie towarzyszyć mu, pomóc mu w nazwaniu tego co przeżywa, zrozumieć, ukoić. Kiedy dziecko się uspokoi można spróbować wspólnie wyciągnąć naukę z tego doświadczenia. Jeśli zamiast tego rodzic na wstępie wkurzy się razem z dzieckiem na nauczyciela albo zdenerwuje na dziecko, że się nie nauczyło to jego uwaga idzie bardziej w kierunku oceny niż dziecka. Młody człowiek dostanie komunikat, że to stopień jest ważny a nie on w dodatku nie nauczy się niczego o regulacji własnych stanów emocjonalnych.

Reagowanie i modelowanie

Kiedy dziecko zgłasza Ci swoje problemy, obdarza Cię zaufaniem i oczekuje pomocy. Czasem wystarczy udzielenie emocjonalnego wsparcia, zrozumienie, wspólne poszukanie rozwiązań. Są jednak sytuacje, w których nie należy dziecka zostawiać samego jak sytuacje godzące w jego kształtującą się tożsamość np. spotkanie się z odrzuceniem lub wyśmiewaniem ze strony rówieśników. Rodzic nie może godzić się na taką sytuację mówiąc, żeby dziecko się tym nie przejmowało albo poczekało aż to minie. Świat dorosłych ma pomagać dzieciom zatrzymywać agresję, uczyć się wrażliwości i pokazywać, że są wartościowe i ważne. Dzieci obserwują relacje dorosłych. Wypracowane przez Ciebie formy współpracy z nauczycielami i członkami rodziny to jego wzorce. Im więcej w nich spójności, autentyczności i konstruktywnego wyrażania siebie tym większa baza pozytywnych danych dla twojego dziecka.

Korzystanie z serwisu nie zastępuje diagnozy lekarza czy konsultacji farmaceuty, zaleceń lekarza, czy farmaceuty co do przyjmowania leków, a także treści ulotki i Charakterystyki Produktu Leczniczego. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opublikowane opracowania były najwyższej jakości i odpowiadały potrzebom czytelników, a również były zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za własne decyzje użytkowników, mogące mieć wpływ na ich zdrowie, prowadzoną działalność gospodarczą lub zawodową.

Tempo, wymagania dzisiejszego świata i społeczeństwo ukierunkowane na osiągnięcia sprawiają, że niejeden rodzic zadaje sobie pytanie jak wesprzeć dziecko w dążeniu do życiowego sukcesu. Oferta zajęć, ukierunkowanych na rozwój dziecięcych...
Wystarczająco dobry opiekun, bezpieczny dorosły, wspierający rodzic to często pojawiające się hasła, kiedy mówimy o wychowaniu. Zapewnienie dziecku opieki i możliwości rozwoju to jedno ale jakie postawy rodzicielskie wpłyną na...
Szkoła to nie tylko średnia z ocen. To także poczucie kompetencji twojego dziecka, które wpływa na jego obraz siebie i wiarę we własne możliwości. Nie każde dziecko lubi się uczyć....