Zabawa "na niby" - jak to działa?

Może wiązać się z określonym tematem (np. wyprawa rakietą w kosmos, szykowanie przyjęcia na zamku, ratowanie mieszkańców przed groźnym smokiem), pełnieniem określonych ról (typu mama, tata, dziecko podczas zabawy w dom) czy też wcielaniem się w różne zawody.

Korzyści z zabawy symbolicznej nie sposób przecenić. Oto najważniejsze z nich:

  • dzięki zabawie „na niby” w umyśle dziecka zaczyna wyodrębniać się świat wewnętrzny, zawierający myśli, wyobrażenia i stwarzający możliwość przeżywania w wyobraźni;
  • dziecko uczy się poruszania między światem wyobrażeniowym a rzeczywistym, między pragnieniami a realnymi możliwościami, zasadami;
  • odtwarzanie stwarza możliwość do przygotowania się do realnych sytuacji i oswojenia ich np. zabawa w dentystę czy w pójście do szkoły (jeśli sytuacja budzi duży lęk warto aby wpierw
  • dziecko mogło przeżyć ją na innych np. będąc dentystą i zakładając plombę mamie, pamiętaj też o wprowadzeniu elementów humorystycznych, aby budować pozytywne skojarzenia);
  • jest poligonem doświadczania emocji i nauki przeżywania napięcia, często tematy wymyślonych zabaw zawierają istotne i realne problemy dziecka, które w ten sposób może ono przepracować. Dodatkowo samo wprowadza elementy grozy np. burza na statku czy wypadek na drodze, aby uczyć się przeżywania i regulowania emocji;
  • daje możliwość nabierania różnych perspektyw dzięki wcielaniu się w role raz małej kaczuszki, a raz pani nauczycielki, która sprawdza czy dzieci wykonały zadanie;
  • uruchamia zasoby, dziecko w wytworzonym świecie wyobraźni jest skłonne więcej zaryzykować, spróbować nowych zachowań np. zjedzenie brokuła, który staje się żabą na bocianim przyjęciu lub posprzątanie domu, kiedy szykuje się wielkie przyjęcie w całej galaktyce;
  • poszerza wyobraźnię i uczy kreatywności nie tylko dziecko ale i rodzica.

Zabawa „na niby” choć wydaje się być oderwana od rzeczywistości pozwala twojemu dziecku nabyć bardzo realnych i potrzebnych umiejętności, które w przyszłości pozwolą mu rozwijać myślenie abstrakcyjne. Warto stwarzać dziecku przestrzeń do takiej zabawy, a także czasem samemu włączyć się w nią i dać się jej ponieść.